PAWILON CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ PRZY UL. GEN. JÓZEFA HALLERA W RYBNIKU

 

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PAWILONU CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ PRZY ULICY GEN. J. HALLERA W RYBNIKU

3 NAGRODA

Autorzy: Grzegorz Kaczor, Tomasz Michalak, Aleksandra Nowicka, Marta Bogusz, Tomasz Łopacki

Projekt: 2017

OPIS